Yêu cầu giải quyết việc dân sự: Thủ tục và các bước xử lý

Xã hội ngày càng phát triển, kéo theo đó, các mối quan hệ đa dạng, trở nên phức tạp hơn. Sự xuất hiện của các sự việc dân sự từ đó cũng nhiều lên. Yêu cầu giải quyết việc dân sự là điều tất yếu. Công ty tư vấn luật  sẽ phân tích yêu cầu giải quyết việc dân sự trong bài viết sau.

 1. Yêu cầu giải quyết việc dân sự là gì?

Việc dân sự là việc yêu cầu của cá nhân, tổ chức tới tòa án. Để công nhận hoặc công công nhận một sự kiện pháp lý nào đó. Việc dân sự khác với vụ án dân sự là không xảy ra tranh chấp. 

Yêu cầu giải quyết việc dân sự là hành động của cá nhân, tổ chức thực hiện quyền yêu cầu. Thể hiện bằng việc nộp đơn lên tòa án có thẩm quyền kèm theo chứng cứ, tài liệu. Mục đích để tòa án thấy được yêu cầu của mình có căn cứ và hợp pháp. 

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự là người làm đơn gửi lên tòa án. Nội dung đơn yêu cầu rõ ràng theo quy định tại Khoản 2 Điều 362 Bộ luật TTDS 2015. Đơn yêu cầu có thể gửi trực tiếp; gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tuyến. 

Nội dung đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự gồm: 

 1. a) Ngày, tháng, năm làm đơn;
 2. b) Tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc dân sự;
 3. c) Tên, địa chỉ; số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người yêu cầu;
 4. d) Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết và lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự đó;

đ) Tên, địa chỉ của những người có liên quan đến việc giải quyết việc dân sự đó (nếu có);

 1. e) Các thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết yêu cầu của mình;
 2. g) Người yêu cầu là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ, nếu là cơ quan, tổ chức thì đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu vào phần cuối đơn; trường hợp tổ chức yêu cầu là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp.
 3. Các bước xử lý yêu cầu giải quyết việc dân sự

Bước 1: Thụ lý đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự 

Thụ lý đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự được thực hiện như sau: 

Tòa án nhận đơn yêu cầu và ghi vào sổ nhận đơn. Sau đó cấp ngay giấy xác nhận đã nhận đơn cho người gửi đơn. (Xem thêm tại khoản 1 Điều 191 Bộ luật tố tụng dân sự (Luật TTDS).

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn yêu cầu, tài liệu, chứng cứ kèm theo. Chánh án tòa án phân công thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu. Nội dung đơn nếu chưa ghi đầy đủ nội dung thì yêu cầu người yêu cầu sửa đổi, bổ sung. Thời hạn sửa đổi bổ sung là 7 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu. Thủ tục sửa đổi sẽ theo quy định tại Khoản 1 Điều 193 của Bộ luật tố tụng dân sự. Thẩm phán trả lại đơn yêu cầu và tài liệu, chứng cứ kèm theo cho họ.

Trường hợp trả lại đơn yêu cầu được quy định tại điều 364 Bộ luật tố tụng dân sự: Người yêu cầu không đủ năng lực hành vi dân sự. Sự việc đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Việc dân sự không thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án. Người yêu cầu không sửa đổi bổ sung đơn yêu cầu theo yêu cầu của tòa án. Người yêu cầu không nộp lệ phí. Người yêu cầu rút đơn yêu cầu. Và những trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

Tòa án sẽ thụ lý đơn yêu cầu khi người yêu cầu nộp biên lai thu tiền lệ phí. Đối với trường hợp được miễn lệ phí. Tòa án sẽ thụ lý việc dân sự kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu.

Bước 2: Thông báo việc thụ lý đơn yêu cầu. (Quy định tại Điều 365 Bộ luật Tố tụng dân sự)

Tòa án thông báo bằng văn bản về việc tòa đã thụ lý đơn yêu cầu trong thời hạn 3 ngày làm việc. Những người nhận được thông báo gồm: Người yêu cầu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Và viện kiểm sát cùng cấp. 

Nội dung văn bản thông báo: 

 1. a) Ngày, tháng, năm làm văn bản thông báo;
 2. b) Tên, địa chỉ Tòa án đã thụ lý đơn yêu cầu;
 3. c) Tên, địa chỉ của đương sự;
 4. d) Những vấn đề cụ thể đương sự yêu cầu Tòa án giải quyết;

đ) Danh mục tài liệu, chứng cứ đương sự nộp kèm theo đơn yêu cầu;

 1. e) Thời hạn người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải có ý kiến bằng văn bản nộp cho Tòa án đối với yêu cầu của người yêu cầu và tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có);
 2. g) Hậu quả pháp lý của việc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không nộp cho Tòa án văn bản về ý kiến của mình đối với yêu cầu giải quyết việc dân sự

Bước 3 : Xét đơn yêu cầu 

Thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu là 1 tháng kể từ ngày tòa án thụ lý đơn yêu cầu. Trừ trường hợp Bộ luật tố tụng dân sự có quy định khác. 

Trường hợp xét thấy tài liệu  chứng cứ chưa đủ căn cứ để Tòa án giải quyết.  chứng cứ chưa đủ căn cứ để Tòa án giải quyết. Triệu tập người làm chứng, trưng cầu giám định, định giá tài sản. Nếu hết thời hạn chuẩn bị xét yêu cầu mà chưa có kết quả giám định, định giá tài sản. Thì thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu được kéo dài nhưng không quá 01 tháng.

Nếu người yêu cầu rút đơn yêu cầu. Tòa án ra quyết định đình chỉ việc xem xét đơn yêu cầu. Và trả lại đơn yêu cầu, tài liệu, chứng cứ, tài liệu kèm theo. 

Bước 4: Mở phiên họp giải quyết việc dân sự

Tòa án phải gửi ngay quyết định mở phiên họp giải quyết việc dân sự. và hồ sơ việc dân sự cho Viện kiểm sát cùng cấp để nghiên cứu. Viện kiểm sát nghiên trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ. hết thời hạn này, Viện kiểm sát phải trả hồ sơ cho Tòa án để mở phiên họp giải quyết việc dân sự. Sau khi ra quyết định mở phiên họp. Trong thời hạn 15 ngày Tòa án phải mở phiên họp để giải quyết việc dân sự. 

Thủ tục tiến hành phiên họp giải quyết việc dân sự được quy định tại Điều 369 BLTTDS. Sau đó Tòa án sẽ đưa ra quyết định giải quyết việc dân sự. (Quy định tại Điều 370 Bộ luật tố tụng dân sự). 

Người yêu cầu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết việc dân sự có quyền kháng cáo. Viện kiểm sát cùng cấp, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị. Khi nhận được các kháng cáo, kháng nghị, tòa án sẽ xét kháng cáo, kháng nghị. Cuối cùng tòa án sẽ mở phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự. 

Trên đây là những thông tin liên quan đến yêu cầu giải quyết việc dân sự. Công ty tư vấn luật hỗ trợ tư vấn yêu cầu giải quyết việc dân sự. Luật sư sẽ giúp khách hàng làm các thủ tục liên quan đúng pháp luật. Với sự tham gia của luật sư, việc dân sự của quý khách sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng.

Bài viết cùng chuyên mục