Luật sư tư vấn xác định tội danh hình sự cụ thể nhất

Xác định tội danh hình sự vô cùng quan trọng trong điều tra, truy tố, xét xử, bào chữa. Xác định đúng tội danh mới áp dụng pháp luật đúng, người phạm tội mới nhận tội. Trong bài viết sau đây, công ty tư vấn luật sẽ phân tích cụ thể nhất về vấn đề này. 

  1. Khái niệm tội phạm, tội danh

Trước khi tư vấn xác định tội danh hình sự, cần hiểu thế nào là tội phạm, tội danh. 

– Tội phạm là gì?

Theo Khoản 1 Điều 8, Bộ luật hình sự 2015 thì “ Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa mà theo quy định của Bộ luật này phải bị xử lý hình sự.” 

Có thể thấy, tội phạm được xác định khi hội tụ các yếu tố cấu thành. Tuy nhiên có hành vi gây nguy hiểm cho xã hội những không phải là tội phạm. Đó là khi hành vi đó gây nguy hiểm không đáng kể. Lúc này hành vi đó sẽ được xử lý bằng biện pháp khác.

Khoản 2, Điều 8 của Bộ luật hình sự 2015 quy định về điều này.  Có thể viện dẫn ví dụ về hành vi gây nguy hiểm mà không phải là tội phạm: 

– Người thực hiện hành vi gây hậu quả nguy hại cho xã hội. Nhưng người đó không thể thấy trước hoặc không buộc phải thấy trước hậu quả.  Hành vi này sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự. (Theo Điều 20 Bộ luật Hình sự 2015);

– Người đang mắc tâm thần, mắc bệnh mất khả năng nhận thức, điều khiển hành vi không chịu TNHS. Nếu người đó thực hiện hành vi gây nguy hiểm cho XH khi đang mắc bệnh. (Theo điều 21 Bộ luật Hình sự 2015);

– Hành vi phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm (Điều 22 Bộ luật Hình sự 2015);

– Hành vi trong tình thế cấp thiết vì muốn tránh một nguy cơ đang thực tế đe dọa tới lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, quyền, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác, mà không còn cách nào khác là phải gây một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn ngừa (Điều 23 Bộ luật Hình sự 2015);

– Tội danh là gì?

Tội danh là một danh từ dùng để chỉ hành vi phạm pháp đã được quy định trong Bộ luật hình sự. 

Liên quan đến khái niệm tội danh là định tội danh. Vậy định tội danh được hiêu như thế nào?

Định tội danh là một từ chỉ việc xác định sự trùng lặp, giống nhau giữa tình tiết của hành vi phạm tội cụ thể với dấu hiệu cấu thành tội phạm được pháp luật hình sự quy định.

Định tội danh cần được thực hiện đầy đủ, chính xác và khách quan nhất. Vì đây là bước cơ bản để áp dụng pháp luật hình sự. Nó là cơ sở cho việc xác định các thủ tục tố tụng.

  1. Xác định tội danh hình sự  

Xác định tội danh hình sự gồm các bước sau: 

– Xác định tội phạm

Các cơ quan tiến hành tố tụng đánh giá tình tiết vụ án một cách khách quan nhất. Nghĩa là không có định kiến, không suy diễn, đánh giá phải toàn diện, vô tư. Việc đánh giá dựa vào các chứng cứ đã được thu thập và dựa theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự. 

Xem xét các yếu tố cấu thành tội phạm: 

– Chủ thể của tội phạm là gì

Đó là con người cụ thể thực hiện hành vi gây nguy hiểm cho xã hội. Hành vi đó được quy định là tội phạm theo luật hình sự. Đồng thời phải là người có năng lực trách nhiệm hình sự. Chủ thể tội phạm phải trong độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. 

Trong đó: 

Năng lực trách nhiệm hình sự là khả năng nhận thức và điều khiển hành vi khi phạm tội.

Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự được quy định chi tiết trong bộ luật hình sự. Người đủ 16 tuổi trở lên phải chịu TNHS về mọi tội phạm. Trừ những tội phạm mà bộ luật hình sự quy định khác. 

Người từ đủ 14 đến 16 tuổi phải chịu TNHS về tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Những tội phạm đó được quy định trong bộ luật hình sự. Đó là các điều 123, 134, 141, 142, 143, 144, 150, 151 168, 169. ĐIều 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304.

– Đối chiếu hành vi bị truy tố với dấu hiệu cấu thành tội phạm

Xác định tội danh hình sự đúng sẽ giúp xét xử đúng người đúng tội. Các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ căn cứ vào các điều luật để xác định tội danh. Mà mỗi cấu thành cơ bản của tội phạm sẽ thể hiện một đặc điểm riêng của tội phạm. 

Dựa vào đặc điểm riêng đó mà tội danh của từng hành vi phạm tội phạm được xác định. Nhờ đó, các cơ quan tố tụng tránh được nhầm lẫn giữa các tội phạm.  

–  Ra văn bản áp dụng pháp luật

Bước cuối cùng của quá trình xác định tội danh là ra bản án, quyết định. Những văn bản này cần phải đáp ứng yêu cầu là đủ căn cứ và có sức thuyết phục. Người phạm tội được xác định đúng tội danh với trường hợp phạm tội của người đó. 

Lưu ý: Nhiều hành vi phạm pháp bị truy tố giống nhau nhưng lại xác định tội danh khác nhau. Do hành vi vi phạm pháp luật có động cơ mục đích khác nhau. 

Để được tư vấn xác định tội danh hình sự, khách hàng liên hệ với công ty tư vấn luật. Chúng tôi có đội ngũ kỹ sư và chuyên gia pháp luật có năng lực chuyên môn cao. Sự tận tâm, nhiệt tình, chuyên nghiệp coi quyền lợi của quý khách hàng là quyền lợi của mình. Họ sẽ tư vấn chi tiết nhất cho khách hàng các vấn đề liên quan đến luật pháp.

Bài viết cùng chuyên mục